Privacy
Ons werkmotto 'Uw data zijn uw data en blijven uw data'

"Eigen data is en blijft eigen data" was altijd al ons uitgangspunt en blijft dat!. We werken met eigen data servers voor iedere piggyback partner. Er is dus niet één database met alle bedrijfsgegevens van alle klanten en partners.
Te allen tijde kunnen klanten en partners een volledige export van hun database opvragen.
Alle verkeer over internet vindt encrypted plaats. En beveiliging van onze systemen heeft onze permanente en primaire aandacht. Aan onze klanten en partners bieden we steeds alle faciliteiten om aan de AVG = Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) te voldoen. Wie ondersteunen onze klanten steeds naar beste vermogen om aan de AVG te voldoen.
Artikel 1 - Begrippen
AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
Artikel 2 - Klant / partner verplichtingen
1 - De privacy van derden (klanten van onze partners en klanten) is en blijft te allen tijden een eigen verantwoordelijkheid van onze klanten en partners
2 - Als klant / partner bent u verplcht notie te nemen van de AVG en ervoor te zorgen dat de relevante mensen in uw organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Houd er rekening mee dat de implementatie van de AVG veel kan vragen van de beschikbare menskracht en middelen en begin er daarom op tijd mee.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt instrumenten die u kunnen helpen om de AVG na te leven. Zoals de website hulpbijprivacy.nl en de AVG-regelhulp. Maar ook guidelines die zijn opgesteld samen met de andere privacytoezichthouders in Europa.
Bedenk dat de AP uw organisatie sancties kan opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt.
3 - CloudAdmin klanten dienen notie te nemen van de AVG gerelateerde voorwaarden met betrekking op G-Suite
Data Processing Amendment to G Suite and/or Complementary Product Agreement

Cookie-beleid: We maken op deze website alleen gebruik van cookies voor het optimaal laten werken van de site. En voor webstatistiek.
free bootstrap theme

© Copyright 2018 Clocked SO BV - All Rights Reserved